پرسش و پاسخ با کارشناسان پارک

مرکز رشد

پروفسور علی اکبر جلالی

jalali.sstp.ir

به تارنمای مرکز رشد واحد های فناور پروفسور علی‌اکبر جلالی
پارک علم و فناوری استان سمنان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود خوش آمدید

www.sstp.ir

مهمترین پیوندها