سامانه پشتیبانی Support System

میزخدمت برخط (انتخاب کارشناس)

support.sstp.ir

کلیه درخواست ها، پرسش از کارشناسان پارک، ثبت نام در جشنواره ها و کنفرانس ها، جذب و پذیرش برخط، ارسال نامه به دبیرخانه و... از طریق سامانه پشتیبانی پارک انجام می شود.

Navigation

Social Media