پارک علم و فناوری

پارک علم و فناوری استان سمنان
پرسش و پاسخ با کارشناسان پارک
1 ~/Page/User/AdminHome.aspx
یکشنبه 28 مرداد سال 1397
www.sstp.ir
سامانه پشتیبانی support
فرهنگی
رییس پارک علم و فناوری استان سمنان به عنوان مدیر جوان باور انتخاب شد
رییس پارک علم و فناوری استان سمنان به عنوان مدیر جوان باور انتخاب شد
فناوری
انعقاد قرارداد همکاري مشترک بین پارک و شرکت زودل
انعقاد قرارداد همکاري مشترک بین پارک و شرکت زودل
جشنواره ها و کنفرانس ها
نمایشگاه صنعت باکو و نمایشگاه خودرو
نمایشگاه صنعت باکو و نمایشگاه خودرو
Waiting در حال انجام عملیات...
##cnt##